ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สารสนเทศกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มสาระ ฯ 2565

5.8.65 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

2.8.65 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนวัตกรรมทางการศึกษา

23.07.65 ค่าย GIS ร่วมกับ ม. ราชภัฏกำแพงเพชร

9.07.65 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

11-12.06.65 กลุ่มสาระฯ ร่วมกับม.ราชภัฏกำแพงเพชร อบรม GIS ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

11-12.06.65 กลุ่มสาระฯ ร่วมกับม.ราชภัฏกำแพงเพชร อบรม GIS ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

17-18.06.65 นางนิสรา วงษ์บุญมาก และนายภีมพล เหมภูมิ ร่วมเป็นวิทยากร GPASS 5Step ร่วมกับ ม.วไรอลงกรณ์

31.05.65 กิจกรรม คณะผู้บริหาร ร่วม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

26.05.65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สังคมศึกษาฯ จัดพิธีทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัชรวิทยา

27.05.65 ผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรและของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกคำขวัญธนาคารโรงเรียนวัชรวิทยา

18.06.65 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนห้อง นิติ-รัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1

28.06.65 คณะครู เข้ารับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ โดย สพม.กพ.

ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มสาระ ฯ 2564

เข้าร่วมแข่งขัน
สวดมนต์และบรรยายธรรม
ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร

นำเสนอการ์ดเกม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ทำบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps
ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps
ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร

นำเสนอ การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps

นำเสนอ การจ้ดการเรียนการสอน
GPAS 5 Steps

ประชุม PLC ร่วมกับ ผู้บริหาร

คลิป VDO ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ